Πέμπτη 9 Αυγούστου 2007

Άτομα με αναπηρία ισότιμοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπογράφω για μία Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία θα προστατεύονται μέσω της θέσπισης αποτελεσματικής νομοθεσίας, θα καταπολεμούνται όλες οι μορφές διάκρισης και θα διασφαλίζεται η πλήρης ένταξη 50 εκατομμυρίων πολιτών με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή κοινωνία.

Υπογράψτε προκειμένου να συλλεχθούν 1.000.000 υπογραφές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: